Promoteringsfilm – Finurlig

Promoteringsfilm

Promoteringsfilm med stemningsinntrykk frå Høyanger kommune.

Målet med promoteringsfilmen er å gje potensielle tilflyttarar og andre ei kjapp innføring i korleis det er å leve i Høyanger. Filmen har høgt tempo og skiftar raskt mellom ulike situasjonar for å illustrere breidda som finst i kommunen.


Finurlig stod for:

Filmproduksjon

Ta kontakt, så finn vi gode kommunikasjonsløysingar til deg også.