Reiselivsbrosjyrer – Finurlig

Reiselivsbrosjyrer

Destinasjon Vest er eit salsselskap for Bulandet og Værlandet. I marknadsføringsmaterialet deira blir det lagt særleg vekt på foto som formidlar stemningar og inntrykk ein opplever under eit besøk i havgapet.

Bulandet og Værlandet er ei perle i Sogn og Fjordane som har mykje å by på for eventyrlystne, og mange av tilboda i øyriket er samla i brosjyrene til Destinasjon Vest. «Opplevelser-brosjyra» inneheld ei blanding av faktaboksar om ulike aktivitetar og tilbod i tillegg til generell informasjon og foto frå Bulandet og Værlandet. Brosjyra har ein rein og enkel layout der tekst og bilder blir supplert med informative grafiske element som til dømes kart.

«Aktivitets-brosjyra» sitt formål er å vere praktisk å ha med ut på tur, dermed har denne blant anna eit mindre format. Denne er enkel å ha med seg i lomma då ein er ute for å oppdage øylandet.


Finurlig stod for:

Layout

Grafisk utforming

dv
dv1
dv3
DV-ny1
DV-ny6

Ta kontakt, så finn vi gode kommunikasjonsløysingar til deg også.