Høyanger Næringsutvikling – Finurlig

Høyanger Næringsutvikling

Høyanger Næringsutvikling (HNU) er Høyanger kommune sitt nærings- og tiltaksapparat og har ei viktig oppgåve med å både gje råd, støtte og skape eit nettverk for næringslivet i kommunen.

Vi arbeidde ut i frå den eksisterande logoen og designa profilelement og symbol som står i stil til denne. Det nye designet vert formidla gjennom ei ny nettside, visittkort, presentasjonsmal og Facebook-side. Det essensielle med den nye nettsida var at den skulle vere enkel å navigere på, samt gje tydeleg informasjon til dei som ønskjer å etablere og utvikle i Høyanger Kommune.

Har du planar om å etablere og utvikle i Høyanger Kommune? Besøk gjerne HNU for meir informasjon.


Finurlig stod for:

Vidareutvikling av visuell profil: symbol, profilelement, fontar og fargebruk

Web design

Visittkort

Presentasjonsmal

Facebook-side

hnu1
hnu2
hnu3

Ta kontakt, så finn vi gode kommunikasjonsløysingar til deg også.