Julemagasin – Finurlig

Julemagasin

Dei to siste åra har vi fått i oppgåve å utforme julemagasinet til kjøpesenteret Elvetorget i Førde.

Elvetorget har fokus på å gje kundane sine gode og nære opplevingar i tillegg til eit breitt utval varer, ei målsetting som også blir gjenspegla i julemagasinet. I arbeidsprosessen jobbar vi tett saman med butikkane på senteret og vidareformidla Elvetorget sine verdiar og produkt. Magasinet blir trykt opp i 18 500 eksemplar for distribusjon i regionen rundt Førde.

Den digitale versjonen for 2018 kan lesast her: her.

Den digitale versjonen for 2019 kan lesast her: her.


Finurlig stod for:

Planlegging og koordinering

Tekst

Design

FotoTa kontakt, så finn vi gode kommunikasjonsløysingar til deg også.