Julemagasin for Elvetorget – Finurlig

Julemagasin for Elvetorget

Etter å ha utvikla den nye visuelle profilen til Elvetorget i Førde hausten 2018 fekk vi og i oppgåve å utforme årets julemagasin for kjøpesenteret.

Elvetorget har fokus på å gje kundane sine gode og nære opplevingar i tillegg til eit breitt utval varer, ei målsetting som også vart gjenspegla i Julemagasinet 2018. I arbeidsprosessen jobba vi tett saman med butikkane på senteret og vidareformidla Elvetorget sine verdiar gjennom 36 sider.

Lesarane av julemagasinet kan mellom anna la seg inspirere av smarte gåveforslag til vener og familien, finne ut korleis ein set prikken over i-en med personleg innpakning, og lese klesbutikkane sine tips til juleantrekket.

Magasinet vart trykt opp i 18 500 eksemplar for distribusjon i regionen rundt Førde. Den digitale versjonen kan lesast her: her.


Finurlig stod for:

Planlegging og koordinering

Tekst

Design

Foto
Ta kontakt, så finn vi gode kommunikasjonsløysingar til deg også.