Mendelia – Finurlig

Mendelia

Mendelia er eit kompetanseselskap innan genetikk og har som visjon å gjere genetikk tilgjengeleg og forståeleg for alle.

Vi leverte ei totalløysing til Mendelia der vi stod for alt frå logo til pressemelding. Mendelia sitt arbeid baserer seg på menneskelig genetikk og dette vart naturligvis vesentleg for utforminga av designet. Logoen fokuserer på molekyl knytt til DNA-et, og med sin varme fargepalett har den eit levande uttrykk.

På nettsida nytta vi visuelle element knytt til familie og historie for å skape assosiasjonar til arveanlegg. Mendelia vil i tida framover presentere utdjupande artiklar, månadens gen og korte fakta for å gjere genetikk meir forståeleg for alle.

Finn ut meir på mendelia.no.


Finurlig stod for:

Visuell profil: logo, symbol, fontar og fargebruk

Web design

Foto

Pressemelding

Mendelia-logo-mocup

Ta kontakt, så finn vi gode kommunikasjonsløysingar til deg også.