Messemateriell – Finurlig

Messemateriell

Messematerialet til HAFS(+G) fortel om ein variert arbeidsmarknad i kommunar med stor breidde i fritidstilbod, og som rommar mykje kvardagsglede.

Messeveggen er delt i to seksjonar. Den første er ein collage med bilder av ei ung jente i målgruppa kledd i ulike antrekk som illustrerer ulike typar yrker og fritidsaktivitetar. Collagen fungerer som eit blikkfang og som ei visuell understreking av at vi alle har ulike sider, og at HAFS(+G) kommunane har mange tilbod og moglegheiter for dei som søkjer meiningsfulle liv.

Den andre seksjonen er ein fiktiv “sosial mediefeed” med ulike kvardagsglimt frå dei fem kommunane. Fokus er på det sosiale og nære, og på lokal identitet.


Finurlig stod for:

Foto

Layout

Grafisk utforming

Ta kontakt, så finn vi gode kommunikasjonsløysingar til deg også.