Logoanimasjon – Finurlig

Logoanimasjon

Nordic Semiconductor er eit selskap med hovudkontor i Trondheim som har kundar og tilsette over heile verda.

Produktet til Nordic Semiconductor er integrerte kretsar i trådlaus teknologi. Svært avanserte saker som gjer det komplekse enkelt, noko logoanimasjonen også gjenspeglar. Den symboliserer korleis Nordic Semiconductor hjelper oss med å koble digitale gjenstandar saman på ein ukomplisert måte.


Finurlig stod for:

Animasjon

Lyd

Ta kontakt, så finn vi gode kommunikasjonsløysingar til deg også.