organisasjonssykepleie.no – Finurlig

organisasjonssykepleie.no

Per Terje Engedal er mannnen bak Organisasjonssykepleie, eit selskap som skaper lærande organisasjoner. Den visuelle profilen og nettsida til Organisasjonssykepleie speglar dei mennesklege og rådgjevande sidene ved selskapet.

Vi fekk bygge opp den visuelle profilen til Organisasjonssykepleie frå botn av, og ønskte å leggje vekt på dei mellommennesklege eigenskapene til Engedal, som og blir gjenspegla i tenestetilbodet til selskapet hans.

Logoen er eit stilisert kompass, og den oransje hovudfargen er vennleg og varm. Bildematerialet viser Per Terje i dialog med andre, med blikket mot kamera, eller viktige element i kurs og opplæringstilbodet til Organisasjonssykepleie.

Besøk organisasjonssykepleie.no her


Finurlig stod for:

Logo

Visuell profil

Foto

Web design

orgsykalt2logo
org

Ta kontakt, så finn vi gode kommunikasjonsløysingar til deg også.