Profil og nettside – Finurlig

Profil og nettside

Pecom er eit konsulentselskap med base i Flekke i Fjaler som har opplevd ein voldsom vekst i selskapet si relativt korte levetid. Sidan starten i 2014 har Pecom hatt nøkkelroller i store og mellomstore prosjekt, særleg innan kraftutbygging i Norge.

Nettsida og den visuelle profilen til Pecom er utforma av oss i Finurlig. Sidan mykje av aktiviteten i selskapet er knytt til kraftbransjen vart det valgt ein gul profilfarge, som symboliserer elektrisitet og energi. Profilen elles er prega av elegante grånyansar, som eit signal om at Pecom er eit høgkompetanseselskap.

Nettsida følgjer også opp denne stilen ved å vere rein og ryddig, med fokus på kven Pecom er, og kva dei kan tilby sine kresne kundar.

Sjå nettsida på pecom.no.


Finurlig stod for:

Visuell profil: logo, fontar og fargebruk

Web design

Ta kontakt, så finn vi gode kommunikasjonsløysingar til deg også.