Visuell profil – Finurlig

Visuell profil

Xcoaching ønskjer å sette folk som vil gjere endringar i eigne liv i kontakt med tenestetilbydarar som kan hjelpe til med å ta dei nødvendige grepa.

Xcoaching er eit spanande nytt konsept frå gründer Morten Eriksen, som gjennom fleire nasjonale medieoppslag har fortalt om korleis han sjølv klarte å snu ein destruktiv livsførsel. Finurlig har blant anna laga visuell profil til Morten og Xcoaching-konseptet, ein profil som er både røff og rein på same tid.


Finurlig stod for:

Visuell profil: logo, fontar og fargebruk

Logoanimasjon

Presentasjonsmal

Symbol

Ta kontakt, så finn vi gode kommunikasjonsløysingar til deg også.