Smittesporing Gulatinget

Registrer namnet og telefonnummeret ditt her, så vi kan kontakte deg om nokon som har besøkt oss skulle vise seg å ha korona. Vi lagrar denne informasjonen i opp til fire veker før den blir sletta.