Dokumentmalar

Som profesjonell aktør ønskjer ein gjerne å levere frå seg dokument med ei profesjonell framtoning. Da er ryddige dokumentmalar med element henta frå eigen visuell profil løysinga.

Mange nyttar programma i Office-pakken til å lage dokument og presentasjonar som blir sendt ut og/eller vist fram til andre aktørar. Dette kan til dømes vere tilbod, prosjektomtalar, produktark, oversiktar over tilsette/CVar, eller avtalar. I slike situasjonar kan det vere viktig å framstå som seriøs og kvalitetsbevisst, og da er ikkje eit standard Office-dokument eller ein ferdigmal alltid tilstrekkeleg.

Våre dokumentmalar inneheld alltid:

  • Din logo
  • Dine fontar og fargar
  • Din kontaktinformasjon

Vi kan i tillegg legge til grafiske element og opprette fleire sider etter behov.

OBS: Om vi ikkje har laga den visuelle profilen din vil vi trenge å få den tilsendt for å sette opp din dokumentmal.

Ønskjer du hjelp til utforming av rapportar, årsmeldingar eller andre typar dokument? Ta kontakt med oss, så finn vi gode løysingar!

Pakkar og prisar

Brevmal (Word)

Standard einsidig brev/­dokument-mal i Word med logo, kontakt­informasjon, og eigne profil­fontar og fargar.

1700,- eks. mva.

Presentasjonsmal (PowerPoint)

Standard presentasjons­mal i PowerPoint med eigne profil­element. Vi set opp 10 ulike slides med ulike element og layoutar som dekker dei vanlegaste behova under oppsett av ein presentasjon.

4000,- eks. mva.

Ta kontakt om du ønskjer andre typar malar.

Word-mal for Sunnfjord Geo Center AS
PowerPoint-mal for Pecom AS

Prospektmal for Baumann Advokatfirma AS