Dokumentmalar

Som profesjonell aktør ønskjer ein gjerne å levere frå seg dokument med ei profesjonell framtoning. Da er ryddige dokumentmalar med element henta frå eigen visuell profil løysinga.

Mange nyttar programma i Office-pakken til å lage dokument og presentasjonar som blir sendt ut og/eller vist fram til andre aktørar. Dette kan til dømes vere tilbod, prosjektomtalar, produktark, oversiktar over tilsette/CVar, eller avtalar. I slike situasjonar kan det vere viktig å framstå som seriøs og kvalitetsbevisst, og da er ikkje eit standard Office-dokument eller ein ferdigmal alltid tilstrekkeleg.

Våre dokumentmalar inneheld alltid:

  • Din logo
  • Dine fontar og fargar
  • Din kontaktinformasjon

Vi kan i tillegg legge til grafiske element og opprette fleire sider etter behov.

OBS: Om vi ikkje har laga den visuelle profilen din vil vi trenge å få den tilsendt for å sette opp din dokumentmal.

Pakkar og prisar

Brevmal (Word)

Standard einsidig brev/­dokument-mal i Word med logo, kontakt­informasjon, og eigne profil­fontar og fargar.

1700,- eks. mva.

Presentasjonsmal (PowerPoint)

Standard presentasjons­mal i PowerPoint med eigne profil­element. Vi set opp 10 ulike slides med ulike element og layoutar som dekker dei vanlegaste behova under oppsett av ein presentasjon.

4000,- eks. mva.

Ta kontakt om du ønskjer andre typar malar.

Word-mal for Sunnfjord Geo Center AS
PowerPoint-mal for Pecom AS

Prospektmal for Baumann Advokatfirma AS