Trykksaker

Trykksaker held stand som ein effektiv marknadsføringskanal, også i ein digital tidsalder. Der bodskapane gjerne flyr fort forbi på nett kan ei trykksak gi ei meir solid formidling med rom for å gå i djubda og utbrodering av poeng.

Finurlig kan hjelpe til med innhaldsproduksjon og utforming av ulike typar trykksaker. Det spelar inga rolle kva format trykksaken skal ha, kva materiale den skal trykkast på, eller om det er snakk om eitt eller tusenvis av eksemplar. Vi har erfaringa og kompetansen som skal til for å sikre effektiv formidling og eit trykk med god kvalitet.

Vi samarbeidar med Printfarm heimehøyande i Årdal – det leiande trykkeriet i regionen.

Dømer på typar trykksaker vi kan produsere:

  • Emballasje og etikettar
  • Messemateriell
  • Dekor (bilar, båtar, osv.)
  • Plakatar, flyers og brosjyrer
  • Visittkort
  • Hefter, katalogar og magasin

Nivået på ei trykksak avheng i stor grad av innhaldet ein har tilgjengeleg under utforminga. Om du treng profesjonelle foto kan vi hjelpe med det, og det same gjeld for tekstproduksjon, utforming av grafiske element, og andre typar innhald. Vi leverer gjerne “full pakke”.

Pakkar og prisar

Ta kontakt for å diskutere ditt trykksakprosjekt, så kan vi gi deg eit prisestimat og våre forslag til løysingar.

Visittkort for Envira

Båtdekor for Sordal Aqua Service
Flyer for Best Heime

Prospekt for Baumann Advokatfirma