Tenester og produkt


Alt innan kommunikasjon

Vi i Finurlig jobbar med ei rekkje uttrykk, innhalds­former og distribusjons­plattformer. Trykk på knappane under for meir informasjon.

Finurlig er ein profesjonell samarbeidspartnar innan kommunikasjon og formidling. Vi har kompetanse frå idéfase til innhaldsproduksjon, marknadsføring og distribusjon.

+47 977 71 113

post@finurlig.no

@finurligkommunikasjon